Investeringsstrategie

Investeringsstrategie

Drie pijlers

De basis van de strategie voor de investeringen van Ondernemend Kapitaal is te verdelen in drie punten:

Zoals de naam van Ondernemend Kapitaal al suggereert, het kapitaal dat door de participanten beschikbaar is gesteld voor investeringen komt van ondernemers af. Dit zijn zowel ondernemers wie hun bedrijf succesvol hebben verkocht, als personen die nog steeds actief zijn binnen hun onderneming maar ook willen participeren in andere ondernemingen. Dit impliceert niet alleen dat Ondernemend Kapitaal een pragmatische insteek heeft, de participanten streven ook naar een actieve betrokkenheid en kunnen op diverse gebieden ondersteuning bieden;

De participanten hebben met hun ondernemerservaring een groot netwerk opgebouwd en veel kennis vergaard in de vele diverse sectoren waarin zij actief zijn (geweest). Hierdoor zitten ze niet alleen op de stoel van financierder maar kunnen zij de onderneming ook in contact brengen met personen uit het eigen netwerk en daarnaast kennis delen over bijvoorbeeld een strategie van de onderneming.

Ondernemend Kapitaal investeert graag in duurzame ondernemingen. Duurzaamheid kan daarin niet alleen bereikt worden door middel van ecologisch verantwoord te ondernemen, ook sectoren met bestendigheid naar de toekomst en een duurzame omgang met personeel zijn facetten welke binnen Ondernemend Kapitaal belangrijk zijn.

Aanpak

Ondernemend Kapitaal hanteert een investeringsproces met vier stappen:

Detecteren van participaties.

In samenwerking met Match Plan Business Development B.V. beoordelen wij diverse participatiemogelijkheden, zowel vanuit ons eigen netwerk als vanuit het netwerk van Match Plan. Ook is het mogelijk om contact met ons op te nemen indien u een interessante propositie heeft. Waar de potentiële participaties aan moeten voldoen, is hier te vinden;

Deal-making met participaties.

Op het moment dat wij in contact komen met een potentiële participatie, begint de analyse van de onderneming. Tijdens deze fase wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen van de onderneming, de financiën, het management  en het marktsegment waar de onderneming zich in bevindt. Vervolgens zal er een termsheet worden opgemaakt en een uitvoerig boekenonderzoek uitgevoerd om vervolgens de financiering en de juridische transactiedocumentatie vast te leggen;

Samenwerking met participaties.

Nadat zowel de ondernemer als wij als investeerders een overeenkomst hebben gevonden, zal er samengewerkt worden om waarde te creëren. Er wordt een business plan opgesteld om samen een strategie te bepalen en eventuele obstakels te identificeren;

Toekomststrategie participatie.

Nadat de gezamenlijke doelen zijn behaald wordt er nagedacht over een toekomstbestendige strategie voor de onderneming. Doordat wij met eigen geld investeren, is er veel flexibiliteit qua soort vervolgstrategie, eventuele samenwerkingsverbanden en de timing daarvan.